ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

 

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد سلامت سالمندی سال 1402-1401

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- گردش خون

کلیات بهداشت :انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، علوم اجتماعی و پزشکی، ارتباط برای آموزش بهداشت، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت های بهداشتی جامعه، بهداشت بین الملل، ایمن سازی، تغذیه با شیر مادر

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
1401/08/27   

فيزيولوژي:گوارش -دستگاه تنفس
کلیات بهداشت  :مراقبت های دوران بارداری، مراقبت از کودکان، رشد و نمو در کودکان، بیماری های واگیر و بومی، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، بهداشت سالمندی، ازدواج، بهداشت قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیکی، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک، دفع بهداشتی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، ناقلین بیماری و روش مبارزه با آن، حوادث و کنترل آن
جامعه شناسی سالمندی

آمار:
فصل های آمار توصیفی-توزیع فراوانی و نمودارها-اندازه های گرایش مرکزی-شاخصهای پراکندگی- نمره های استاندارد-منحنی نرمال


روش تحقیق:

علم و روش علمی-تحقیق و مفاهیم اساس آن –انتخاب مسئله و بیان فرضیه-مطالعه ی منابع مربوط-جامعه و نمونه-فصول 2تا 7 روش های تحقیق کمی و کیفی گال.


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
1401/10/16

فيزيولوژي کلیه ها و مایعات بدن،-غدد درون ریز و تولید مثل
کلیات بهداشت : اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تحلیلی، اپیدمیولوژی تجربی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی، غربالگری، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده، آمار، بهداشت سالمندان، روانشناسی سلامت
روانشناسی سالمندی

آمار:
همبستگی و رگرسیون- آمار استنباطی-آزمون های تی-آزمون های معنا دار بودن-تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه


روش تحقیق:

تحقیق زمینه یابی-تحقیق آزمایشی-آزمایش میدانی و طرح های درون درون آزمودنی ها- -فصول 8تا 12 روش های تحقیق کمی و کیفی گال

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
1401/12/05

فيزيولوژي دستگاه عصبی
کلیات بهداشت :ایمن سازی، مبارزه با بیماریها، ویژگی های نوزاد سالم، نوزاد آسیب پذیر، برنامه کشوری مراقبت از نوزادان، جمعیت شناسی پزشکی، بهداشت سالمندان، اعتیاد

آمار:
طرح بلوکی-تحلیل واریانس- مقایسه چندگانه میانگین- طرح عاملی- آزمون فرضیه- رگرسیون چند متغیره- آزمون خی دو


روش تحقیق:

پژوهش های تاریخی -پژوهش در عمل-تحقیق کیفی-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده فصول 13 تا 18 گال

مبانی تغذیه

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1402/01/25

 
 
شماره آزمونتاريخ برگزاريمباحث آزمون
11401/08/2725% اول مباحث درسي
21401/10/1625% دوم مباحث درسي
31401/12/0525% سوم مباحث درسي
41402/01/2525% چهارم مباحث درسي
51402/02/08آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)
61402/02/15آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)
71402/02/22آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)
81402/02/29آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد سلامت سالمندی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

دروس امتحانی و ضرایب سلامت سالمندی

مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

منابع کنکور کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید