ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

مقالات علوم بهداشتی

تاثیر هیپنوتیزم در درمان وزوز ذهنی گوش

تاثیر هیپنوتیزم در درمان وزوز ذهنی گوش

تاثیر هیپنوتیزم در درمان وزوزذهنی گوش

 

 

 

وزوز گوش بیماری آزاردهنده‏ای است که می‏تواند باعث مشکلات عمده‏ای از جمله بی‏خوابی، اختلال در تمرکز و کاهش کیفیت زندگی شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم‏درمانی در درمان وزوزگوش ذهنی انجام شده است.

این مطالعه یک تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه شاهد بود. تعداد افراد در هر گروه 10 نفر و شامل افرادی بود که از وزوزگوش ذهنی رنج می‏بردند. هر دو گروه از نظر میزان شدت وزوز گوش و محدودۀ سنی همسان بودند. افراد در هر دو گروه پرسش‏نامه کلینیکی وزوز گوش را در دو مرحله پیش‏آزمون‏ـ‏پس‏آزمون تکمیل کرده و شدت وزوز گوش آنها به صورت خودگزارشی از یک تا ده ثبت می‏شد. افراد گروه مورد برای 10 جلسه تحت هیپنوتیزم‏درمانی قرار گرفتند. روی گروه شاهد هیچ گونه درمان روانشناختی انجام نشد. یافته‏ها با استفاده از آزمون‏هایt مستقل و وابسته مقایسه شدند.

یافته‏ها: بین امتیازهای پیش‏آزمون‏ـ‏پس‏آزمون و همچنین بین امتیازهای پس آزمون دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‏داری وجود داشت(p=0/001).

نتایج نشان داد که هیپنوتیزم‏درمانی توانسته است به‏طور مؤثری از شدت وزوزگوش بیماران در گروه مورد بکاهد به‏عبارتی مؤید اثربخش بودن هیپنوتیزم‏درمانی در درمان وزوزگوش ذهنی بود.

 

نظرات (0) کلیک ها: 7233

بررسی میزان تاثیر وراثت بر افکار خودکشی در دوقلوهای همسان وغیرهمسان

 

 اين پژوهش با هدف بررسی افکار خودکشی بر حسب جنس، سن، وضعيت تأهل و برآورد ضريب توارث‌پذيری در گروهی از دوقلوهای همسان و ناهمسان انجام شده است.

از ميان دوقلوهای شرکت‌کننده در مراسم سالگرد لاله و لادن، 116دوقلو شامل 66 دوقلوی همسان و50 دوقلوی ناهمسان در گروه سنی 11 تا 35 سال به مقياس افکار خودکشی پاسخ دادند.

تحليل واريانس نشان داد که 80 درصد از تغييرات افکار خودکشی در دوقلوها به‌واسطه تعامل متغيرهای جنس، سن و وضعيت تأهل قابل تبيين است. ميزان افکار خودکشی در ميان زنان به‌طور معنی‌داری بيشتر از مردان، در نوجوانان بيشتر از جوانان و در افراد مجرد بيشتر از افراد متأهل بود. ميزان ضريب توارث‌پذيری افکار خودکشی در ميان دوقلوهای نوجوان و جوان 49/0 بود.

زنان، نوجوانان و افراد مجرد به‌ترتيب در مقايسه با مردان، جوانان و افراد متأهل بيشتر در معرض افکار خودکشی هستند. با توجه به توارث‌پذيری افکار خودکشی، رصد کردن بستگان افراد دارای افکار و اقدام به‌خودکشی، بخشی از سياست¬های سلامت روان است که بايد در حوزه پيش‌گيری اوليه و ثانويه در نظر گرفته شود.

 

نظرات (0) کلیک ها: 6973

مقالات بهداشت حرفه ای

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 10134