ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

مقالات علوم بهداشتی

پایانی و روایی ساختاری ترجمه ی فارسی پرسش نامه ی "کیفیت زندگی بیماران مبتلا به خارشُژ (ItchyQol

خارش، علامت اصلی بسیاری از بیماری‌های پوستی و نیز علامت شایعی در بیماری‌های سیستمیک می‌باشد. خارش محرکی است که به‌طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و معمولاً تعیین شدت خارش توسط بیمار با معیارهای آنالوگ ویژوال اندازه‌گیری می‌شود. اما هیچ‌کدام از این‌ها اثر خارش بر کیفیت زندگی بیماران را اندازه‌گیری نمی‌کنند، لذا در این مطالعه بر آن شدیم که پرسش‌نامه‌ی "کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به خارش (ItchyQoL)" را به فارسی ترجمه کرده و پایایی و روایی آن را بسنجیم.
پرسش‌نامه‌ی (ItchyQoL) توسط دو فرد دو زبانه به فارسی ترجمه شد و سپس مجدداً توسط دو فرد دو زبانه‌ی دیگر به انگلیسی برگردانده شد. در نهایت با تطابق نمونه‌ی اولیه و ثانویه و بازنگری سؤالات نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه حاضر گردید. پرسش‌نامه توسط 44 بیمار که دارای بیماری پوستی خارش‌دار بودند، در دو نوبت به فاصله‌ی 72 ساعت پر شد. سپس پاسخ‌ها جهت بررسی پایایی و روایی ساختاری پرسش‌نامه از نظر آماری تحلیل شد.
 نسخه‌ی فارسی ItchyQoL دارای همبستگی درونی و تکرارپذیری است. هم‌چنین پایایی پرسش‌نامه از طریق متد آزمون ـ بازآزمون بررسی شد که معنی‌دار بود. پایایی ساختاری توسط بررسی رابطه‌ی بین شدت و تناوب خارش با مجموع امتیازها در سه محور اصلی علایم، اختلال عملکرد و احساسات بررسی شد که در تمامی موارد به استثنای محور اختلال عملکرد معنی‌دار بود.
 نسخه‌ی ترجمه‌ به فارسی پرسش‌نامه‌ی خارش روایی و پایایی قابل قبولی دارد.

 


نظرات (0) کلیک ها: 6424

همه‌گيري شپش سر در دانش‌آموزان شهرستان بهار در استان همدان

شپش سر يكي از شايع‌ترين آلودگي‌هاي انگلي در جهان است. این آلودگی در بسیاري کشورها از جمله ایران شایع می‌باشد. آلودگی شپش سر باعث مشکلات جدي بهداشتی در بسیاري از جوامع به ویژه در کودکان مدارس می‌گردد. مطالعه‌ی حاضر متعاقب یک همه‌گیری شپش سر در دانش‌آموزان شهرستان بهار با هدف تعیین عوامل مؤثر بر این همه‌گیری شپش سر در بهار سال 1390 انجام گرفت.
 
روش اجرا: در اين مطالعه‌ی مقطعی اطلاعات زمينه‌اي و اپيدميولوژيک کليه‌ی بيماراني که در زمان همه‌گیری شپش سر در شهرستان بهار در استان همدان (آبان‌ماه تا پايان دی‌ماه 1390) با تشخيص آلودگي شپش سر تحت پيگيري و درمان قرار گرفته بودند، توصیف و تحليل شد.
 
از مجموع 17722 دانش‌آموز شهرستان، تعداد 1217 نفر (7/6%) به شپش سر مبتلا شده بودند. جنسیت 1/98% از دانش‌آموزان آلوده دختر بود. محل سکونت 3/59% شهر و 7/40% روستا بود. 6/57% دانش‌آموزان آلوده در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کردند. از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين آلودگي به شپش سر و متغيرهاي جنس، محل سکونت و مقطع تحصیلی وجود داشت (05/0P<).
 
برای اولین بار بود که آلودگی به شپش سر در شهرستان بهار به‌صورت همه‌گیری در بین دانش‌آموزان روی داد. از آنجا که احتمالاً عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی توسط کارگران فصلی و مهاجر چادرنشین باعث شیوع بیماری در این منطقه شده بود، فراهم‌کردن تسهیلات رفاهی و بهداشت برای کارگران و ارتقاء آگاهی آن‌ها، مردم و دانش‌آموزان در خصوص راه‌های پیشگیری از ابتلا به شپش سر و درمان به‌موقع موارد آلوده ضروری است.

نظرات (0) کلیک ها: 6245

حذف نيترات از آب آشاميدنی با استفاده از ارگانيسم‌های دنيتريفاير اتوتروف در راکتور با بستر شناور

آلوده شدن منابع مختلف آب آشاميدنی به نيترات می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. مشکلات موجود در استفاده از فناوری های فيزيکوشيميايي حذف نيترات، لزوم استفاده از فرايندهای دنيتريفيکاسيون بيولوژيکی از آب را که دارای کمترين اثرات جانبی باشند مطرح نموده است. هدف از انجام اين پژوهش حذف نيترات از آب اشاميدنی با استفاده از باکتری‌های خودپرور رشد يافته بر روی بستر کربن فعال اصلاح شده با گوگرد عنصری در راکتور با بستر شناور است.
در اين مطالعه پس از اصلاح کربن فعال با گوگرد عنصری به عنوان بستر رشد ميکروبی و خالص‌سازی ارگانيسم‌های دنيتريفاير اتوتروفيک، يک راکتور با بستر شناور در مقياس آزمايشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و کارايی آن در حذف نيترات و ساير پارامترهای شيميايي آب نظير pH، نيتريت، سختی، کدورت و کل کربن آلی در غلظت نيترات ورودی mg/L 90 بر حسب ازت و در زمان‌های مختلف هيدروليکی 53h/5، 94/2، 4/2 و 5/1 مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که زمان ماند هيدروليکی در راکتور با بستر شناور بر ميزان حذف نيترات تاثيرگذار بوده و زمان ماند هيدروليکی بهينه h 4/2 ساعت بوده است. در اين شرايط بالاترين ميزان حذف نيترات بيش از 98% و غلظت نيتريت در آب تصفيه شده کمتر از mg/L 1 است. هم‌چنين ميزان سختی در آب خروجی از راکتور به علت  استفاده از بي‌کربنات سديم به عنوان منبع کربن جهت رشد باکتری‌های دنيتريفاير در مقايسه با سختی آب ورودی تغييری نداشته است. مقدار کدورت، کل کربن آلی و  pH در آب خروجی از راکتور منطبق با استانداردهای کيفی آب آشاميدنی است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که امکان استفاده ازکربن فعال اصلاح شده با گوگرد عنصری به عنوان بستر رشد ميکروبی و منبع تامين انرژی به منظور رشد باکتری‌های خودپرور در يک راکتور با بستر شناور جهت حذف نيترات از آب آشاميدنی وجود دار

 

نظرات (0) کلیک ها: 4824