ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دوره دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت Health policy(PhD)
برنامه ریزی آموزشی دکترا  سیاستگذاری سلامت:
مطابق آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
تعدادکل واحد های درس  دکترا  سیاستگذاری سلامت:
تعدادکل واحد های درسی این دوره48واحددروس اختصاصی اجباری ،4واحد دروس اختصاصی اختیاری و20واحدپایان نامه میباشد.
نوع واحد تعدادواحد
واحد های اختصاصی اجباری core
واحد های اختصاصی اختیاریnon core
واحد های پایان نامه 24
4
20

در ضمن دانشجو موظف است باتشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبودیا جبرانی(جدول الف)را بگذراند

جدول الف_دروس کمبود یا جبرانی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت:
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
01 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 26 17 -
02 تئوری های سازمان ومدیریت 2 2 - 34 - - -
03 اقتصاد وسلامت 2 2 - 34 - - -
04 نظام اطلاعات در مدیریت سلامت 2 2 - 34 - - -
05 روش های پژوهش در نظام سلامت 2 2 - 34 - - -
06 مدیریت منابع انسانی در سلامت 2 2 - 34 - - -
07 اصول ومبانی علم سیاست 1 1 - 17 - - -
08 زبان تخصصی 2 2 - 34 - - -
09 آمار پیشرفته در مدیریت 2 2 - 34 - - -
جمع 16

در ضمن دانشجو موظف است باتشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبودیا جبرانی(جدول الف)را بگذراند.

گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلا آن رانگذرانده اند به عنوان درس کمبو یا جبرانی الزامی می باشد.

جدول ب)دروس اختصاصی-اجباریcore دوره دکتری تخصصی PhDسیاست گذاری سلامت:
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
10 تامین منابع مالی وبیمه سلامت 3 3 - 51 51 - 03
11 موازین اخلاقی،حقوقی واصول قانونگذاری در بهداشت و درمان 2 2 - 34 34 - -
12 ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی درمانی 3 2 1 68 34 34 03
13 عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت 3 2 1 68 34 34 05
14 روش های پژوهشی وپیمایشی وکیفی 2 2 1 68 34 34 05
15 سمینارسیاست گذاری در نظام سلامت 2 1 1 51 17 34 07
16 مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت 3 2 1 68 34 34 02
17 تحلیل سیاست های بهداشتی ودرمانی 3 2 1 68 34 34 07-14
18 بهداشت ودرمان بین الملل 2 2 - 34 34 - -
19 پایان نامه 20
جمع 44

جدول ج)دروس اختصاصی-اختیاری non coreدوره دکتری تخصصی PhDسیاست گذاری سلامت:
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
20 سمینار اصلاحات در بخش سلامت 2 1 1 51 17 34 15
21 خدمات اولیه سلامت وپزشک خانواده 2 5/1 5/0 43 26 17 06
22 تخصیص منابع 2 5/1 5/0 43 26 17 03
023 جامعه شناسی پزشکی 2 2 - 34 34 - -
جمع 8

دانشجوموظف است با توجه به موضوع پایان نامه،نظر استاد راهنما وتایید گروه آموزشی تعداد4 واحداز دروس اختصاصی اختیاری را بگذارند.

 

 

مطالب مرتبط:

کلاس کنکور دکتری سیاست گذاری سلامت

جزوات نفرات برتردکتری سیاست گذاری سلامت

آزمون های کشوری دکتری سیاست گذاری سلامت

ظرفیت پذیرش دکتری سیاست گذاری سلامت

درباره رشته دکتری سیاست گذاری سلامت

مدارک مورد پذیرش دکتری سیاستگذاری سلامت

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه سیاستگذاری سلامت

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید