ورود  \/ 
ثبت نمودن
 
 
ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 

دانشگاه دولتیمازادپژوهشیجمع کل
اصفهان3104
ایران4105
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران0808
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب0505
آزاد اسلامی واحد تهران شمال0606
آزاد اسلامی واحد ساری0505
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران0808
بقیه اله1203
تبریز2103
تهران4105
شیراز3104
کرمان3104
مشهد2103
کرمانشاه0011
جمع کل2241164

 

 
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید