ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

دوره دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصصی است که دانش و مهارت لازم را برای پژوهش، آموزش و سیاستگذاری در قلمروهای اصلی رفاه و سلامت اجتماعی شامل تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی، سلامت همگانی، آموزش همگانی، اشتغال و مسکن داشته و قادر به تولید دانش در این رشته و کاربرد آن در جنبه های مختلف برنامه ریزی و طراحی خدمات رفاه و سلامت اجتماعی و اجرا و ارزشیابی آنها در سطح کشور باشد.
دوره دکتری تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی به عنوان یک دوره بین رشته ای برای تربیت دانش آموختگانی که بتوانند از عهده فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و سیاستگذاری در قلمروهای ششگانه رفاه اجتماعی، برای ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه و سلامت اجتماعی آحاد جامعه، پیشگیری و کنترل مشکلات اجتماعی، و بازتوانی افراد آسیب دیده از مشکلات اجتماعی برآیند و پذیرش و به کارگیری آنها بتواند هزینه های فراوانی را که در بخش رفاه و سلامت اجتماعی صرف می شود، مدیریت کرده، نیازهای جامعه هدف را با کیفیت بهتری تامین کند، لازم است با تاکید بر اصول زیر برگزار شود:
- توجه به وجه مثبت رفاه و سلامت اجتماعی (ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از مشکلات اجتماعی) نه فقط وجه منفی آن ( کنترل مشکلات اجتماعی و بازتوانی افراد آسیب دیده از آن)
- پیوند با بخش اجرایی از طریق تاکید بر مباحث سیاستگذاری در طراحی دروس
- انعطاف پذیری در آموزشها از طریق در نظرگرفتن واحدهای اختیاری
- توجه به مسائل ایران، تولید دانش بومی رفاه و سلامت اجتماعی، و ایجاد توانایی ارزیابی تحلیلی و تفکر انتقادی از طریق تاکید بر پژوهشهای پیشرفته کمی و کیفی و کسب دانش پیشرفته
- پوشش هرچه وسیعتر گروههای هدف
- رابطه علمی تنگاتنگ با دانشجویان از طریق تاکید بر دانشجو محوری
دانش آموختگان این رشته دارای نقشهای پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و مشاوره ای خواهند بود.

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
کلاس کنکور دکتری رفاه اجتماعی
جزوات نفرات برتردکتری رفاه اجتماعی
ظرفیت پذیرش دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
مدارک مورد پذیرش دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه سلامت و رفاه اجتماعی

 

 

دوره دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصصی است که دانش و مهارت لازم را برای پژوهش، آموزش و سیاستگذاری در قلمروهای اصلی رفاه و سلامت اجتماعی شامل تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی، سلامت همگانی، آموزش همگانی، اشتغال و مسکن داشته و قادر به تولید دانش در این رشته و کاربرد آن در جنبه های مختلف برنامه ریزی و طراحی خدمات رفاه و سلامت اجتماعی و اجرا و ارزشیابی آنها در سطح کشور باشد.

دوره دکتری تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی به عنوان یک دوره بین رشته ای برای تربیت دانش آموختگانی که بتوانند از عهده فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و سیاستگذاری در قلمروهای ششگانه رفاه اجتماعی، برای ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه و سلامت اجتماعی آحاد جامعه، پیشگیری و کنترل مشکلات اجتماعی، و بازتوانی افراد آسیب دیده از مشکلات اجتماعی برآیند و پذیرش و به کارگیری آنها بتواند هزینه های فراوانی را که در بخش رفاه و سلامت اجتماعی صرف می شود، مدیریت کرده، نیازهای جامعه هدف را با کیفیت بهتری تامین کند، لازم است با تاکید بر اصول زیر برگزار شود:

-          توجه به وجه مثبت رفاه و سلامت اجتماعی (ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از مشکلات اجتماعی) نه فقط وجه منفی آن ( کنترل مشکلات اجتماعی و بازتوانی افراد آسیب دیده از آن)

-          پیوند با بخش اجرایی از طریق تاکید بر مباحث سیاستگذاری در طراحی دروس

-          انعطاف پذیری در آموزشها از طریق در نظرگرفتن واحدهای اختیاری

-          توجه به مسائل ایران، تولید دانش بومی رفاه و سلامت اجتماعی، و ایجاد توانایی ارزیابی تحلیلی و تفکر انتقادی از طریق تاکید بر پژوهشهای پیشرفته کمی و کیفی و کسب دانش پیشرفته

-          پوشش هرچه وسیعتر گروههای هدف

-          رابطه علمی تنگاتنگ با دانشجویان از طریق تاکید بر دانشجو محوری

دانش آموختگان این رشته دارای نقشهای پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و مشاوره ای خواهند بود.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید