ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

برنامه ریزی آموزشی دکتری باکتری شناسی

 

1-دوره :دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی
2-برنامه ریزی آموزشی دکترا باکتری شناسی:
بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
3-تعدادکل واحد های درسی دکترا باکتری شناسی:
تعدادواحد های درسی در این دوره 49واحداست که به شرح زیر میباشد.
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 23واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 6واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 49واحد
علاوه برواحد های درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تعداد16واحداز دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند.

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 2 1 1 17 34 51
2 آمارحیاتی 3 3 51 51
3 روش تحقیق در علوم پزشکی 2 2 34 34
4 هماتولوژی 2 1 1 17 34 51
5 حیوانات آزمایشگاهی وروش های نگهداری از آن ها 2 1 1 17 34 51
6 بیوشیمی کاربردی 3 1 2 17 68 85
7 بیولوژی سلولی مولکولی اوکاریوتها وپروکاریوتها 2 2 34 34
8 ساختمان وفیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها 2 2 34 34
9 ژنتیک میکرو ارگانیسم ها 1 1 17 17
10 ارتباط میکروارگانیسم با میزبان 1 1 17 17
11 باکتری شناسی عملی 2 2 68 68
12 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 2 2 68 68
13 ویروس شناسی پزشکی 4 3 1 51 34 85
14 ایمنی شناسی با گرایش بیماری های عفونی 3 2 1 34 34 68
جمع 31 20 11
جدول الف)دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی
علاوه برواحد های درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تعداد16واحداز دروس کمبودیاجبرانی (جدول الف)را بگذارند.
*دانشجویانی که قبلا ،این واحد را نگذرانده باشند.ملزم به گذراندن آن به عنوان کمبود یا جبرانی می باشند.

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
15 باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته1 3 3 51 51
16 باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته2 3 3 51 51
17 مبانی پاتوژنیسیته باکتریها 2 2 34 34
18 ژنتیک پیشرفته باکتریها 3 1 2 17 68 85 9
19 تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سخت رشدوبی هوازی 2 2 68 68 16-15-11
20 میکروب شناسی دهان ودندان 1 1 17 17
21 توکسین های یاکتریایی 2 2 68 68 6
22 بیوا نفورماتیک 2 1 1 17 34 51 1
23 کارورزی 3 3کارورزی 204 204 19
24 سمینار1 1 1 17 17
25 سمینار2 1 1 17 17
جمع 23 13 10
ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD)

ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی باکتری شناسی
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
26 اپیدمیولوژی مولکولی 2 2 34 34
27 مقدمه ای برنانو تکنولوژی 2 2 34 34
28 باکتری شناسی مواد غذایی 3 2 1 34 34 68
29 کاربرد میکروسکوپ الکترونی 1 5/0 5/0 9 17 26
30 عوامل ضد میکروبی ومکانیسم های پیدایش مقاومت دارویی 2 1 1 17 34 51 15و16
31 ویروس شناسی عملی 2 2 68 68
32 ایمنی شناسی پیشرفته باکتریهای بیماریزا 2 5/1 5/0 26 17
33 آمادگی دفاعی در برابر تهدیدات نوین یاپدافندغیرعامل تهدیدات میکروبی 2 2 34 34
34 اخلاق وایمنی زیستی 2 2 34
جمع 18

دانشجو میبایست 6واحد از دروس فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر موافقت استاد راهنما وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید