ورود  \/ 
ثبت نمودن
 
 
ظرفیت پذیرش دکتری آموزش بهداشت
 
دانشگاهدولتیمازادپژوهشیجمع کل
اصفهان2114
ایران2103
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران0303
بندرعباس2002
تبریز2103
تربیت مدرس2103
تهران3003
شهیدبهشتی2103
شیراز2103
مشهد2103
همدان2103
یزد2103
جمع کل2312136
 
 
 

 

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید