ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی سال 93-94 

ميكروب شناسی: تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها


زيست شناسي سلولي: هسته- سازمان یابی کروموزوم ها و ژنوم - چرخه سلولی و تنظیم آن در باکتری ها و یوکاریوت ها

همانند سازی در باکتریها و یوکاریوتها، RNAوDNAزیست شناسی مولکولی: ساختمان

بیوشیمی: آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
زبان عمومی

 

آزمون اول
93/8/30   

ميكروب شناسی: ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه  


زيست شناسي سلولي: غشای پلاسمایی- عملکرد غشاء پلاسمایی- اتصالات سلولی - تمایزات غشایی
زيست شناسي مولكولي:رونویسی در باکتری ها و یوکاریوت ها - پردازش انواع RNA
بيوشيمي : ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
زبان عمومی

آزمون دوم
93/9/21

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون سوم
93/10/05

ميكروب شناسی: باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه

 • زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- لیزوزوم- گلی اکسیزوم- پراکسی زوم- ترافیک پروتئین ها در سلول
  زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها - Signal Transduction - سرطان از نگاه مولکولی
  بیوشیمی: بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
  زبان عمومی

آزمون چهارم
93/10/26

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون پنجم
93/11/10

ميكروب شناسی: گروهHACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری


 • زيست شناسي سلولي: میتوکندری و کلروپلاست- اسکلت سلولی
  زيست شناسي مولكولي: تنظیم بیان ژن در باکتری ها - ترجمه (پروتئین سازی) در باکتری ها و یوکاریوت ها - ترانسپوزون ها - جهش و نوترکیبی- ترمیم DNA

  بیوشیمی: متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و سازی و تنظیم بیان ژنpro
  زبان عمومی

آزمون ششم
93/11/24  

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی

(کلیه مباحث )

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون هفتم
93/12/8

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی

(کلیه مباحث )

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون هشتم
93/12/22

 

3

93/10/05

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم(اینترنتی)

 

4

93/10/26

25% سوم مباحث درسي

 

5

93/11/10

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم(اینترنتی)

 

6

93/11/24

25% چهارم مباحث درسي

 

7

93/12/8

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی (اینترنتی)

 

8

93/12/22

مباحث کلیدی رشته بیوتکنولوژی (اینترنتی)

 

9

94/01/14

آزمون جامع اول

 

10

94/02/04

آزمون جامع دوم

 

11

94/02/25

آزمون جامع سوم

 

12

94/03/08

آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

کلاسهای نکته و تست کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

درصدهای رتبه برتر کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

آزمون کشوری کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی96-97

درباره ی رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشكی

مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی 93

دروس امتحانی و ضرایب بیوتکنولوژی پزشکی

مدارک مورد پذیرش بیوتکنولوژی پزشکی

ظرفیت پذیرش بیوتکنولوژی پزشکی

طرح درس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

 

 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید