ورود  \/ 
ثبت نمودن

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی

 

دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

جمع

آزاد تهران واحد علوم دارويي

0

3

3

اصفهان

3

0

3

اهواز

3

1

4

بابل

3

1

4

تربيت مدرس

3

1

4

تهران

3

1

4

شيراز

3

1

4

کرمان

3

1

4

مازندران

3

1

4

مشهد

3

1

4

همدان

3

1

4

جمع کل

30

12

42

 

 
 
دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
اصفهان314
اهواز505
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی088
بابل314
تربیت مدرس516
تهران314
شیراز314
کرمان527
مازندران639
همدان6410
جمع کل392261
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید