ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

لینک کوتاه

برنامه ریزی آموزشی دکتری انگل شناسی

 

دوره:دکتری تخصصی(Phd)انگل شناسی پزشکی (PhD) in medical parasitology

 دوره دکترا انگل شناسی:بر اساس آیین نامه آموزشی د.ره دکتری تخصصی (PhD)مصوب شورایعالی برنامه ریزی میباشد.
تعداد احد های درسی دکترا انگل شناسی50واحد به شرح زیر میباشد:

تعداد کل واحد های درسی:
نوع واحد تعداد واحد
دروس اختصاصی اجباری (CORE) 26
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 4
پایان نامه 20
جمع 50

در ضمن دانشجو موطف است علاوه بر تعداد واحد های دوره یا تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 12واحد از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) رابگذراند.

الف)دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی(PhD)رشته انگل شناسی پزشکی
کد
درس

نام درس
نظری عملی نظری کد دروس پیشنیاز یا همزمان
واحد ساعت واحد ساعت واحد ساعت -
1 کالبد شناسی انسانی 5/1 26 5/0 17 2 43 11و12و13و14
2 بیماری های انگلی قابل انتقال بین انسان و حیوانات 2 34 - - 2 34 -
3 حشره شناسی پزشکی 1 17 1 34 2 51 -
4* سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی 5/0 9 5/0 17 1 26 -
5 روش های آمار حیاتی 2 34 - - 2 51 -
6 بیوشیمی بالینی 1 17 1 34 2 51 -
7 بافت شناسی بدن انسان 1 17 1 34 2 51 -
8 ایمنی شناسی(2) 1 17 1 34 2 51 -
9 اصول اپیدمیولوژی 2 34 - - 2 34 -
10 حیوانات آزمایشگاهی و کاربرد ها در انگل شناسی 5/0 9 5/0 17 1 26 -
11 تک یاخته شناسی(1) 2 34 1 34 3 68 -
12 کرم شناسی(1) 2 34 1 34 3 68 -
13 تک یاخته شناسی (2) 2 34 1 34 3 68 -
14 کرم شناسی(2) 2 34 1 34 3 68 -
15 آمارحیاتی کاربردی واستفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 5/1 26 5/0 17 2 43 -
16 هما تولوژی مقدماتی 1 17 1 34 2 51 -
17 بافت شناسی بدن انسان 1 17 1 34 2 51
18 بیولوژی سلولی مولکولی 2 34 - - 2 34 -
19 باکتری شناسی مقدماتی 1 17 1 34 2 51 -
20 قارچ شناسی پزشکی مقدماتی 1 17 1 34 2 51 -
جمع 5/27 5/14 42

کدهای 03تا20مطابق با سرفصل دروس کمبود یا جبرانی واجباری آخرین برنامه مصوب مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته رشته انگل شناسی می باشد.
دانشجو موظف است حداکثر تا 12 واحد از دروس کمبود یا جبرانی جدول الف رابا تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند.
*کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد این در سرا نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی میباشد.

جدول ب) دروس اختصاصی اجباری(core)برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی
کددرس نام درس نظری عملی جمع کد دروس پیشنیاز یا همزمان
واحد ساعت واحد ساعت کارورزی واحد ساعت -
21 هما تولوژی بالینی تشخیصی 1 17 1 34 - 2 51 16
22 فیزیولوژی انگل ها 2 34 - - - 2 34 -
23 ایمونوپارازیتولوژی کاربردی 1 17 1 34 - 2 51 08و11و12و13و14
24 هیستوپاتولوژی آلودگی های انگلی 1 17 1 34 - 2 51 11و12و13و14و17
25 بیوشیمی پیشرفته وکاربردی در انگل شناسی پزشکی 1 17 1 34 - 2 51 06
26 تک یاخته شناسی پیشرفته و کاربردی وتحقیقی 5/0 9 5/1 51 - 2 60 11و13
27 کرم شناسی پیشرفته و کاربردی وتحقیقی 5/0 9 5/1 51 - 2 60 12و14
28 اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در انگل شناسی 1 17 1 34 - 2 51 18
29 اپید میولوژی پیشرفته و کاربردی 2 34 - - - 2 34 05و09
30 انگل شناسی بالینی وتشخیصی 1 17 1 34 - 2 51 11و12و13و14
31 تاکنوسومی انگل ها واستفاده از روش های معمول وتکنیک های جدید در شناسایی و طبقه بندی آنها 5/1 26 5/0 17 - 2 43 06و08و11و12و
13و14و16
و20و25
32 کارورزی - - - 136 2 2 136 -
33 پروژه وسمینار** 2 34 - - - 2 34 -
جمع 5/14 5/9 2 26

جدول ج) دروس اختصاصی-اختیاری non coreدوره دکتری تخصصی PhDرشته انگل شناسی پزشکی
کد
درس

نام درس
نظری عملی نظری کد دروس پیشنیاز یا همزمان
واحد ساعت واحد ساعت واحد ساعت -
34 انگل،تغذیه وبهداشت مواد غذایی 2 34 - - 2 34 -
35 فارماکولوژی داروهای ضدانگل 2 34 - - 2 34 11و12و13و14
36 میکروسکوپ الکترونی 5/1 26 5/0 17 2 43 -
37 باکتری شناسی عملی - - 2 68 2 68 19
38 قارچ شناسی پیشرفته و کاربردی 1 17 1 34 2 51 20
39 اصول حلزون شناسی ومبارزه با آن ها 1 17 1 34 2 51 -
جمع 5/7 128 5/4 153 12 281

-دانشجو میبایست 4 واحد از دروس فوق (جدول ج)رامتناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر ،با موافقت استاد راهنما وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

کلاس های کنکور دکتری انگل شناسی

دانلود سوالات دکتری انگل شناسی

جزوات نفرات برتر دکتری انگل شناسی پزشکی

آزمون های کشوری دکتری انگل شناسی

درباره رشته دکتری انگل شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری انگل شناسی پزشکی

مدارک مورد پذیرش دکتری انگل شناسی پزشکی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه انگل شناسی پزشکی
                                  

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید