ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

برنامه ریزی آموزشی دکتری ایمنی شناسی

برنامه ریزی آموزشی دکتری ایمنی شناسی

1-دوره: دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی پزشکی
Medical Immunology
2- برنامه ریزی آموزشی دکترا ایمنی شناسی:
براساس آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
تعداد کل واحد های درسی:
دروس اختصاصی اجباری(CORE) 26واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore) 4 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 50واحد
دانشجو موظف است علاوه بر تعداد واحد های دوره با تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف)را بگذراند.

الف)جدول دروس کمبود یل جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
1 ایمنی شناسی1 2 2 - 34 34
2 ایمنی شناسی2 2 2 - 34 34
3 بیولوژی سلولی-مولکولی(باگرایش ژنتیک) 2 2 - 34 34
4 ایمنی شناسی بیماری های عفونی 1 1 - 17 17
5 روش های آزمایشگاهی در ایمنی شناسی 3 1 2 85 17 68
6 ایمونوهماتولوژی وبانک خون 2 1 1 51 17 34
7 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 26 9 17
جمع 13

*گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلا آن را نگدرانده اند الزامی میباشد.
دانشجو موظف است علاوه بر تعداد واحد های دوره با تشخیص گروه آموزشی وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف)را بگذراند.
سرفصل گروه 1تا7در سرفصل دروس آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی موجود است.
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
1 ایمنی شناسی1 2 2 - 34 34
2 ایمنی شناسی2 2 2 - 34 34
3 بیولوژی سلولی-مولکولی(باگرایش ژنتیک) 2 2 - 34 34
4 ایمنی شناسی بیماری های عفونی 1 1 - 17 17
5 روش های آزمایشگاهی در ایمنی شناسی 3 1 2 85 17 68
6 ایمونوهماتولوژی وبانک خون 2 1 1 51 17 34
7 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1 5/0 5/0 26 9 17
جمع 13

ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 ایمنی شناسی پیشرفته(3) 2 2 - 34 - 34 2
2 بیولوژی مولکولی پیشرفته 2 2 - 34 - 34 3
3 ایمنی شناسی اعضای بدن 2 2 - 34 - 34 2
4 ایمنی شناسی بالینی 2 2 - 34 -- 34 10
5 واکسن هاوواکسیناسیون 2 2 - 34 - 34 1و4
6 ایمونوتراپی 1 1 -- 17 - 17 2
7 روش های پیشرفته ایمنی شناسی وایمونوشیمی 3 1 2 17 68 85 5
دوره5/1ماهه بالینی پوست 3 - 3کارورزی - 204 204 11
دوره 5/1ماهه بالینی روماتولوژی 3 - 3کارورزی - 204 204 11
دوره5/1ماهه بالینی بیماری های عفونی 3 -- 3کارورزی - 204 204 4
دوره5/1ماهه بالینی بیماری های نقض ایمنی وآلرژی 3 - 3کارورزی - 204 204 11
جمع 26

برنامه های عملی بخش های بالینی به شرح زیر خواهد بود*
1-پیوست:
-گرفتن شرح حال از حداقل 5بیمار مرتبط با رشته ایمنی شناسی وارایه گزارش به استاد مربوطه focal point
-حضوردر درمانگاه پوست ومشاهده بیماری ها تحت نظر استاد یا دستیار ارشد رشته پوست
-حضور در آزمایشگاه تشخیصی یا آزمایشگاه درماتوپاتولوژی وانجام آزمایشات مرتبط با رشته ،با هماهنگی مسئول مربوطه
-ارائه یک کنفرانس مرتبط وکسب گواهی مربوطه
-اداره یک جلسه ؤورنال کلاب در رشته ایمنی شناسی ،مرتبط با پوست وکسب گواهی مربوطه
2-رشته های روماتولوژی وبیماری های عفونی:**
• مشاهده بیماری های شابع مرتبط با رشته ایمنی شناسی در بخش درمانگاه وارایه لیستی از بیماری های مشاهده شدهکه به تایید استادfocal pointرسیده باشد.
• شرکت در برنامه های گزارش صبحگاهی بخش
• شرکت در راندهای بالینی وارایه پیشنهادات منطقی تشخیصی به پزشکان معالج
• شرکت در آزمایشگاه های مرتبط طبق برنامه تنظیمی
• ارایه یک کنفرانس مرتبط وکسب گواهی مربوطه
• اداره یک جلسه ؤورنال کلاب وکسب گواهی مربوطه
3-دوره نقص ایمنی وآلرژی:
• حضور در بخش بالینی ایمنی شناسی –آلرژی،یا آزمایشگاه های مرتبط (برحسب شرایط دانشگاه)انجام میشود ودانشجو،طبق برنامه تنظیمی بخش در فرایند انجام آزمایشات مشارکت مینماید.
• حضور در درمانگاه های مرتبط طبق برنامه تنظیمی گروه
• مشارکت فعال در بخش ها،نقد وتفسیر آزمایشات وجلسات آموزشی بخش
• ارایه یک کنفرانس مرتبط وکسب گواهی مربوطه
• اداره یک جلسه ؤورنال کلاب وکسب گواهی مربوطه
**انجام هماهنگی های لازم با مدیران گروه های مرتبط جهت اجرای محتوی دوره ضروری است.
**برنامه کاری دوره 5/1ماهه بالینی بیماری های عفونی به عنوان نمونه به طور تفصیلی در قسمت ضمائم(ضمیمه4)ارایه میشود که در سایر دوره های بالینی نیزمیتوان ازاین الگو استفاده نمود.

کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی پیشنیاز
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
19 روش های پیشرفته امار زیستی 1 1 17 17
20 بیوانفورماتیک 1 1 17 17
21 پروژه تحقیقاتی کوتاه مدت 2 - 2 - 68 68 5
22 سایکونوروایمونولوژی 1 1 17 17 2
23 تغذیه وسیستم ایمنی 1 1 17 17 2
24 ایمنی شناسی سالمندی 1 1 17 17 2
25 ایمنی شناسی تولید مثل 1 1 17 17 2
26 ایمنی شناسی ورزش 1 1 17 17 2
27 نانوایمونولوژی 1 1 17 17 2
28 اخلاق وایمنی زیستی 1 1 17 17
جمع
ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
دانشجومیبایست4واحد از دروس فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنما وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات  دکتری ایمنی شناسی

کلاس کنکور دکتری ایمنی شناسی

جزوات نفرات برتر دکتری ایمنی شناسی

آزمون های کشوری دکتری ایمنی شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری ایمنی شناسی

مدارک مورد پذیرش دکتری ایمنی شناسی پزشکی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه ایمنی شناسی پزشکی

درباره رشته ایمنی شناسی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید