ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد ویروس شناسی

طرح درس کارشناسی ارشد ویروس شناسی

1-  تعریف کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
ویروس شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته Medical Virology (M.S.)
رشته ویروس شناسی پزشکی شاخه ای از علوم پایه پزشکی است که در آن دانشجویان طی دوره آموزش، ویژگی ویروسها – تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی – روش کنترل و پیشگیری از آنها را کسب می نمایند تا توانایی انجام فعالیت های پژوهشی و تشخیصی و خدمات مربوطه را فراگیرند.

2- تاریخچه کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
گرچه شناسایی بیماری های مولده بوسیله ویروسهای از چندین قرن پیش گزارش گردیده ولی علم ویروس شناسی و روش های کاربردی برای مطالع ویروس ها از ائاخر قرن نوزدهم شروع گردید با پیشرفت های زیادی که در زمینه شناسایی بیشتر ویروس ها بعنوان عوامل مولد بیماریهای مختلف و همچنین کاربرد آنها دز مطالعات ژنتیکی و بیولوژی ملکولی بعمل آمده رشته ای بنام ویروس شناسی معرفی گردید بطوری که اکنون در کشور های مختلف جهان مراکز علمی متعددی تأسیس گردیده که بطور مداوم در این زمینه فعالیت می کنند، لذا با پشرفت سریع این علم و پیدایش ویروس های جدید ناشناخته بیماری زا هر روز اطلاعات بیشتری در این زمینه گزارش می گردد که باز نگری برنامه آموزشی در این رشته را پس از هر چند سال ایجاب می نماید.
دوره کارشناسی ارشد ویروس شناسی در سال 1369 در دانشگاه تهران شروع گردید و یک سال بعد از آن دانشگاه تربت مدرس نیز به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی اقدام نمود.
در سال 1373 رشته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی ایران دایر گردید و اکنون چند مرکز دیگر مانند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و انستیتو رازی نیز دارای کارشناسی ارشد ویروس شناسی می باشند. برنامه این دوره آخرین بار در سال 1374 بازنگری گردید.

3- ضرورت کارشناسی ارشد ویروس شناسی:

با توجه به مبانی دینی و الهی در جامعه ما ارزش های اخلاقی و اعتقادی جز لاینفک آموزش در رشته ویروس شناسی پزشکی می باشند. فلسفه رشته متکی بر آموزش و کسب مهارت های بالینی بوده و در همین راستا برای حفظ حقوق بیماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها ارزش قائل است و با عنایت به کرامت انسان ها به سلامتی جسمی، روحی و اجتماعی بیمار اهمیت می دهد.
دانشجویان و دانش آموختگان این رشته با تأکید به عدالت اجتماعی و برابری انسانها، در جهت شناخت و غلبه بر دشواریهای مبتلا به انسانها از حیث مقابله با ویروسهای ناشناخته بر اساس وظایف تعیین شده خدمات مطلوبی را ارائه می کنند و در کنار اساتید در آموزش دانشجویان ایفا نقش می نماید.

4- اهمیت برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
رسالت رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد آموزشی، پژوهشی و خدمات تشخیصی در جهت کنترل و پیشگیری بیماری های ویروسی به متخصصین مربوطه و تحت نظارت و مسئولیت آنان برای دانشجویان و بیماران انجام وظیفه نمایند. با تربیت این نیروها فرآیند تشخیص بیماریها و همچنین پیشگیری از اشاعه عفونتهای ویروسی در جامعه امکان پذیر خواهد بود و آنان در جهت سلامت جامعه نقش مؤثری ایفاء خواهند نمود.

5- آینده برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
این برنامه درصدد است همگام با پیشرفت های جهانی در ویروس شناسی بتواند نقش فعالانه ای در کشور ایفا نماید به نحوی که در ارتقاء کیفیت زندگی تأثیر داشته باشد.

6- هدف ازکارشناسی ارشد ویروس شناسی (Aims):
شامل تربیت فراگیرانی است که بتوانند:
الف- با استفاده از آموخته هایشان در امور آموزشی مربوط به دانشجویان همکاری نمایند.
ب-با مشارکت در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های ویروس شناسی تحت نظر اساتید انجام وظیفه نمایند.
ج-در انجام آزمایشات تشخیص بیماری های ویروسی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام نمایند
د-در امر هدایت و راهنمایی جامعه در جهت کاربرد اصول پیشگیری و کنترل بیماری های ویروسی ایفای نقش نمایند.

7- جایگاه کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
نقش دانش آموختگان این رشته شامل نقش های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و تشخیصی می باشد.

8- بازارکارکارشناسی ارشد ویروس شناسی (Task Analysis):
در نقش آموزشی:
الف- آموزش به دانشجویان در قسمت های تکنینکی و واحدهای عملی آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی
ب- آموزش استفاده صحیح و نگهداری از دستگاهها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در بخش ویروس شناسی به دانشجویان
ج- آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های ویروسی به دانشجویان و کارکنان حرفه پزشکی

در نقش پژوهشی:
الف- کمک درانجام پروژه ها و طرح های پژوهشی تحت نظارت اساتید مربوطه.
ب.همکاری در انجام پژوهش برای شناختن ویروسهای به منظور ارتقاء سلامت جامعه.
ج- همکاری با اساتید در انجام پژوهشها در زمینه کنترل و پیشگیری بیماریهای ویروسی.
د. مطالعه روشهای جدید به منظور آگاهی از روشهای نوین پژوهشی در رشته ویروس شناسی پزشکی.

در نقش تشخیصی:
- کمک در راه اندازی متدهای تشخیصی جدید و نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات، تشخیصی و تفسیر نتایج حاصله.

در نقش مشاوره ای:
ارائه خدمات مشاوره به جامعه در زمینه تشخیص آزمایشگاهی و کنترل از ابتلاء به بیماری های ویروسی با همکاری و ارتباط مراکز داخل و خارج از کشور

9- برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
ادغام (Integration) دروس تئوری و عملی و بهبود سطح مهارتی دانشجویان در جهت پیشگیری و ارتقای سلامت بر اساس ارزش های مورد انتظار جامعه.
- روزآمد نمودن محتوای رشته ویروس شناسی پزشکی متناسب با نیاز جامعه
- تداوم فعالیت دانشجویان برای اجرای سمینار، پروژه و کنفرانس های مرتبط با رشته
- تقویت و توسعه سیستم اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی در سطح دنیا

10-ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های میکروب شناسی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای حرفای در یکی از رشته های پزشکی ، دندان پزشکی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی

موارد امتحانی و ضرایب آنها جهت امتحان ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته ویروس شناسی پزشکی
منبع ضریب مواد امتحانی
Medical Microbiology Jawetz Latest ed. 3 ویروس شناسی
1 بیولوژی مولکولی
ایمنی شناسی- دکتر فرید حسینی- انتشارات قدس- 1379 2 ایمنی شناسی
Medical Microbiology Jawetz Latest ed. 1 باکتری شناسی
2 زبان عمومی
Text Book of Biochemistry Devlin Latest ed. 1 بیوشیمی عمومی

11-رشته های مشابه کارشناسی ارشد ویروس شناسی داخل کشور: ندارد

12- رشته های مشابه کارشناسی ارشد ویروس شناسی در خارج از کشور:
در بعضی از دانشگاه های کشورهای خارج که رشته ویروس شناسی جز میکوبیلوژی است دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوؤی با گرایش ویروس شناسی ارائه می گردد.

13-شرایط مورد نیاز جهت بکارگیری کارشناسی ارشد ویروس شناسی:
طبق ضوابط شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه علوم آزمایشگاهی
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد ویروس شناسی پزشکی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 
کلاس کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی
دروس امتحانی و ضرایب ویروس شناسی پزشکی 
منابع کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی
درباره رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید