ورود  \/ 
ثبت نمودن

منابع کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی

مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 رشته های : انگل شناسی، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی
دروسمنابع
باکتری شناسی1.Jawetz & et al. Microbiology
2.Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology
قارچ شناسی

1.قارچ شناس پزشكی جامع. دكتر فريده زينی – دكتر امير سيد علی مهبد دكتر امامی – انتشارات دانشگاه تهران 1392

Diagnosis and Treatment of Fungal Infections, Hospenthal, Duane R., Rinaldi, Michael G. (2015)
 

ویروس شناسی

.1 E.Jawetz .Medical Microbiology
.2Zinsser. Medical Microbiology

3.Murray. Microbiology

ایمنی شناسیايمنولوژی ايوان رويت ايمنولوژی دكتر محمد وجگانی
انگل شناسی.3 Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology
که توسط اساتيد معتبر انگل شناسی ترجمه شده است.
1.تک ياخته شناسی پزشکی تـاليف دکتـر غلامحسـين ادريسـيان؛ دکتر مصطفی رضـائيان، دکتـر مهـدی قربـانی، دکتـر حسـين کشاورز، دکتر مهدی محبعلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ايده نوين؛ ويرايش دوم؛ 1394 
2.بيماريهای انگلی در ايران تاليف دکتـر اسـماعيل صـائبی؛ آخرين ويرايش
ليست منابع برای مطالعه بيشتر:
1.کرم شناسی پزشکی تاليف دکتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
2.انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دکتر ابوالحسن نديم؛ دکتر عزت الدين جواديان؛ دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی . انتشارات نشر دانشگاهی؛ آخرين ويرايش
زیست شناسی سلولی و مولکولی.1 H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
مصاحبه با رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد انگل شناسی
آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد انگل شناسی
طرح درس کارشناسی ارشد انگل شناسی
درباره رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدانگل شناسی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه انگل شناسی
مدارک مورد پذیرش انگل شناسی پزشکی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید