ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

کارگاه تشخیص براساس DSM

کارگاه آموزشی مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5  وDSM کارگاه تفاوتهای توسط دکتر خدامرادی درموسسه معین درتاریخهای   94/4/25و 94/4/18 برگزار میگردد .