ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک97

نمایش # 
کارشناس فیزیوتراپی پروانه دار 25 فروردين 1398 10
پیراپزشک خانم جهت کار با لیزر 25 فروردين 1398 15
کارشناس فیزیوتراپی جهت درمانگاه 25 فروردين 1398 10
مددکار خانم جهت کاردرکلینیک 25 فروردين 1398 11
اپراتور لیزر ترجیحا پیراپزشک 25 فروردين 1398 11
اپتومتریست محدوده بلوارفردوس 25 فروردين 1398 11
اپتومتریست جهت همکاری درکلینیک 25 فروردين 1398 10
همکار اپتومتریست با تعداد مراجعین بالا 24 فروردين 1398 6
کارشناس فیزیوتراپی جهت درمانگاه 24 فروردين 1398 7
کارشناس رادیولوژی جهت درمانگاه شبانه روزی اطمینان 24 فروردين 1398 7
فیزیوتراپیست مسئول فنی 24 فروردين 1398 6
پیراپزشک خانم آشنا به لیزر جهت کلینیک 24 فروردين 1398 10
ادیومتریست با پروانه کار جهت شیفت صبح 21 فروردين 1398 11
نمونه گیر ماهر با توانائی نمونه گیری از کودک 21 فروردين 1398 12
نیروی هموتولوژی با سابقه کار 21 فروردين 1398 11
کارشناس آزمایشگاه مسلط به هورمون 20 فروردين 1398 16
همکار باسابقه جهت بخش پذیرش آزمایشگاه 20 فروردين 1398 8
علوم آزمایشگاهی باحداقل5سال سابقه 20 فروردين 1398 13
فیزیوتراپیست خانم جهت کلینیک شيفت عصر 20 فروردين 1398 10
تکنیسین رادیولوژی جهت با رادیولوژی تخصصی فک و صورت 19 فروردين 1398 9
جدید