ورود  \/ 
ثبت نمودن

اخبار آزمون دکترای تخصصی

نمایش # 
تصویب رشته های جدید دکتری وزارت بهداشت در سال98 30 دی 1397
افزایش رشته های مورد پذیرش دکتری آموزش بهداشت 19 دی 1397
اعلام هزینه نهایی ثبت نام آزمون دکتری 98 10 دی 1397
برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد با تأخیر 09 دی 1397
تغییر در پذیرش دکتری علوم اعصاب و مدیریت خدمات درمانی 04 دی 1397
پرداخت گرنت پژوهشی به دانشجویان دکتری 98 01 دی 1397
محدودیت متقاضیان دکتری در انتخاب دانشگاه های خارجی 21 آذر 1397
زمان اعلام تکمیل ظرفیت دکتری علوم پزشکی97 19 آذر 1397
تمدید مهلت نام نویسی آزمون دکتری ۹۸ 13 آذر 1397
زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت و تغییرات جدید آزمون 98 12 آذر 1397
اطلاعیه جدید وزارت بهداشت در خصوص رشته های دکتری 98 10 آذر 1397
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری وزارت علوم 07 آذر 1397
اعلام رشته های مورد پذیرش و ضرایب رشته های دکتری پزشکی سال 98 06 آذر 1397
آغاز ثبت نام آزمون دکتری وزارت علوم 98 05 آذر 1397
اعلام رشته های مجاز دکتری داروسازی و منابع آزمون 98 29 آبان 1397
جدید