ورود  \/ 
ثبت نمودن

اخبار آزمون دکترای تخصصی

نمایش # 
اعلام نتایج دوره بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 12 تیر 1397
آغاز انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 11 تیر 1397
پذیرش دانشجوی پسا دکتری در دانشگاه اصفهان 09 تیر 1397
تصویب دوره پژوهشی پسا دکترا در دانشگاه یزد 07 تیر 1397
عدم تمدید مهلت مجدد انتخاب رشته دکتری تخصصی و پژوهشی پزشکی ۹۷ 06 تیر 1397
جزئیات نحوه برگزاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی علوم پزشکی 06 تیر 1397
زمان انتشار فرم مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزاد 05 تیر 1397
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 03 تیر 1397
زمان اعلام نتایج اولیه دکتری تخصصی پزشکی 02 تیر 1397
اعلام نتایج چند برابر ظرفیت آزمون دکتری آزاد 31 خرداد 1397
ثبت نام رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 31 خرداد 1397
انتشار کارت آزمون MSRT تیر ماه 97 از روز سه شنبه 29 خرداد 1397
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 23 خرداد 1397
ثبت نام آزمون ارزشیابی و ارتقا دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 21 خرداد 1397
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد سال 97 13 خرداد 1397
جدید