ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر دکتری بیولوژی تولید مثل

مصاحبه با رتبه 8 دکتری بیولوژی تولید مثل 96-95 (بخش اول)

توصیه هایی ارزنده درخصوص مدارک لازم و سوالات موردنظر در مصاحبه این رشته وضعیت فعلی رشته بیولوژی تولید مثل ازنظر بازار کار و....

 جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (3) کلیک ها: 2900

مصاحبه با رتبه 8 دکتری بیولوژی تولید مثل 96-95 (بخش دوم)

توصیه هایی ارزنده درخصوص مدارک لازم و سوالات موردنظر در مصاحبه این رشته وضعیت فعلی رشته بیولوژی تولید مثل ازنظر بازار کار و....

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (4) کلیک ها: 1731

مصاحبه با خانم اسفندیاری دانشجوی ترم 4 دکتری بیولوژی تولید مثل

مصاحبه باخانم اسفندیاری باپایه دامپزشکی،اطلاعات مفیدی درخصوص میزان درآمد وبازارکار رشته ، دریافت شماره نظام ، تعهدخدمت وزارت بهداشت حقوق دانشجویی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

نظرات (6) کلیک ها: 1478