ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته فیزیک پزشکی

مصاحبه با رتبه 62 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 95-96

تعداد ساعات مطالعه در روز نحوه مطالعه مباحث تفهیمی مثل فیزیک و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (1) کلیک ها: 855

مصاحبه با رتبه 32 فیزیک پزشکی

تعداد ساعات مطالعه در روز  و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 582

مصاحبه با رتبه 100 فیزیک پزشکی

توصیه هایی درخصوص نحوه موفقیت در آزمون رشته فیزیک پزشکی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 515