ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

آنتي‌بيوتيک‌ها آلاينده‌هاي بالقوه خطرناکي هستند که به دليل اثرات سمي آنها بر روي زنجيره غذايي وجريان‌هاي آبي مشکلات زيست محيطي عديده‌اي را بر روي انسان و ساير موجودات زنده ايجاد مي‌نمايند. اين مطالعه با هدف بررسي امکان استفاده از پوسته ميوه بلوط به عنوان يک جاذب ارزان قيمت درحذف پني‌سيلينG از محلول‌هاي آبي صورت گرفته است.
آزمايشات در مقياس آزمايشگاهي و به صورت ناپيوسته انجام شد. تاثير متغيرهاي موثر درفرايند حذف پني‌سيلينG، از جمله pH، مقدار جاذب، غلظت اوليه پني‌سيلين و زمان تماس، منحني شکست بررسي شد. علاوه بر اين فرايند واجذب نيز جهت استفاده مجدد از جاذب مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصيات سطحي پوسته بلوط با استفاده از تبديل فوريه مادون قرمز و ميکروسکوپ الکتروني پويشي ارزيابي گرديد ايزوترم (لانگمير و فروندليچ و دابينين- رادشکويچ) وسينتيک جذب (درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و نفوذ داخل ذره‌اي) براي ارزيابي داده‌ها مطالعه شدند. 
حداکثر راندمان حذف پني‌سيلين در 3=pH، دوز جاذب g/100mL 1/0 زمان تعادل min 120، به دست آمد. نتايج نشان داد که جذب سطحي پني‌سيلين بر روي پوسته ميوه بلوط ازايزوترم فروندليچ (996/0=R2) پيروي مي‌کند. هم‌چنين مطالعات سينتيکي هم‌بستگي بيشتري را با معادله درجه دوم کاذب (992/0=R2) نشان داد.
بر مبناي نتايج حاصل از اين مطالعه مي‌توان اظهار نمود که پوسته ميوه بلوط مي‌تواند به عنوان يک جاذب ارزان قيمت و مناسب در حذف پني سيلينG مورد استفاده قرار گيرد.

 

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید