ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی

دوره کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی
خدمات پرستاری یکی از نیاز های رو به تزاید جامعه در حال پیشرفت ایران می¬باشد. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت ، افزایش مشکلات سابق و پیدایش مشکلات نو پدید سلامت ، همگی از عواملی هستند که نیاز به شناخت و گسترش روش های توسعه سلامت در بزرگسالان را روز افزون میکند. به ویژه این که گروه بزرگسالان به عنوان عوامل اصلی توسعه اقصادی ، اجتماعی چنانچه سالم باشند به رونق جامعه کمک کرده و در صورت عدم برخورداری از سلامت هزینه های مضاعفی را تحمیل میکنند. باتوجه به نقش بی بدیل پرستار در توسعه سلامت این گروه و نظر به ضرورت خدمات تخصصی و عالمانه پرستاری ، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدفگیری تأمین مراقبت باکیفیت مطلوب از این گروه سنی در تمام مراحل پیشگیری از سطح اول تا بازتوانی ضروری می¬نماید. رویکرد این برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارئه خدمات بالینی و مراقبت پرستاری اختصاصی در قالب ارتباط انسانی، اخلاق مدار و تؤام با مهارت در جمعیت بزرگسال و در زمینه مشکلات داخلی و جراحی می باشد.
کمیته بازنگری برنامه پرستاری داخلی – جراحی بدین منظور در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور تشکیل و برنامه حاضر با رعایت ویژگی های نگرش به پیشرفت های علمی و انطباق با نیازهای جامعه تدوین نموده است. در تدوین این برنامه تلاش بر این بوده است که ضمن حفظ کلیت مراقبت پرستاری، تطبیق با شرایط فرهنگی جامعه، تلفیق جامعه، تلفیق دانش نظری و عملکرد بالینی، استفاده از مدل های پرستاری و توسعه اخلاق حرفه ای؛ دانشجویانی تربیت شوند که خدمات شایسته و درخوری ارائه نمایند.

عنوان و مقطع رشته به فارسی و انگلیسی:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی – جراحی)
Medical-surgical nursing (MSc)

تعریف کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
رشته پرستاری (داخلی – جراحی) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماری های در مواجههه با مشکلات و بیماری های داخلی و جراحی می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجومحور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
- قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری، اخذ شده از داخل یا خارج از کشور به تأیید وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی
مواد امتحانی و ضرایب آن:
ضریب ماده امتحانی ردیف
5 پرستاری بیماری های داخلی - جراحی 1
3 پرستاری بهداشت جامعه 2
2 سلامت روان و روان پرستاری 3
1 پرستاری کودکان 4
1 پرستاری مادران و نوزادان 5
2 زبان عمومی 6
14 جمع

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.

تاریخچه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
همگام با توسعه دانش و فناوری و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی – جراحی در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا و سایر کشورهای پیشرفته دایر گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی وقت از سال 1354 مجوز برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیشکسوتان این رشته خانم ها شفیقه هروآبادی و دکتر سادات سید باقرمداح در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری فیروزگر و انستیتوی روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری داخلی – جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهرماه سال 1355 در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری، دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روانپرستاری، سلامت جامعه و مدیریت) و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روانپرستاری، سلامت جامعه) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در استان های دیگر کشور از سال 1361 موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات (سال 1374) پرستاری داخلی – جراحی به عنوان یک گرایش در دو برنامه، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

جایگاه شغلی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
• مراکز درمانی (بیمارستان ها)
• مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
• مراکز نگهداری و آسایشگاه ها
• مراکز مراقبتی تسکینی
• مراکز ارائه خدمات طب مکمل مجاز
• مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
• اورژانس های پیش بیمارستانی
• کارخانجات و مراکز صنعتی
• پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد
• عرصه های طب ورزشی
• سایر عرصه های نیلزمند به مراقبت پرستاری از بزرگسالان

ضرورت کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
در تدوین این برنامه بر ارزش های زیر تأکید می شود:
• انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقاء سلامت برخوردار می باشد.
• اعتقاد به مرجعیت علمی و تلاش در جهت دستیابی به قله های دانش و خردورزی در پرستاری از ارزش های نهادینه در پرستاری است.
• تلاش در نیل به عدالت در سلامت و آموزش پزشکی، تعهد دائمی، حرفه پرستاری است و هر گونه برنامه ای مبتنی بر آن ارزشمند است.
• پیشرفت و رعایت عدالت اجتماعی در ارائه مراقبت های بهداشتی به انسان در جهت رفع نیاز های بیولوژیکی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی امری ضروری است.
• این برنامه بر پیشگیری از بیماری و ناتوانی و ارتقاء سلامت در تمام سطوح آن تأکید دارد.
• حق دریافت آموزش های لازم و مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی اوست.
• مراقبت های جامع و جامعه نگر پرستاری در راستای تأمین سلامت کامل مددجویان، با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی در حیطه های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می پذیرد.
• راهبرد آموزشی این برنامه بر محوریت دانشجو به عنوان عنصر اصلی آموزش تنظیم شده است.
• برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در جهت تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.
• راهبرد آموزشی غالب در این برنامه تقویت روحیه یادگیری و خودآموزی مادام العمر می باشد.
• در این برنامه آموزشی بر استفاده از فنون و روشش های جدید آموزشی تأکید شده است.
• دانش آموختگان این مقطع از توانمندی های بالقوه خود در جهت قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارامد و اثربخش در جایگاه خود می باشند.

آینده کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
در 10 سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری به مردم، در منطقه در ردیف کشور های برتر مطرح خواهد شد.

اهمیت کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
رسالت این دوره، تربیت پرستارانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با بکار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد، مددجویان را در سطوح جامعه: مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می نماید.

بازارکار کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی:
دانش آموختگان این دوره باید قادر باشند:
• مشکلات مددجویان را در قالب تشخیص های پرستاری تعیین نمایند.
• برای برطرف کردن مشکلات مددجویان برنامه مراقبتی تدوین نمایند.
• برنامه ارتقاء سلامت مددجویان را اجرا و ارزشیابی کنند.
• از بیماران بزرگسال در عرصه های مختلف مراقبت نمایند.
• در نقش آموزشی از عهده برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش دانشجویان، همکاران، مددجویان و خانواده آنها برآیند.
• در تدوین سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت بزرگسالان مشارکت فعال داشته باشند.

نقش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی در جامعه:
دانش آموختگان این رشته در نقش های زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند کرد:
مراقبتی آموزشی پژوهشی مشاوره ای تشخیصی (پایش) پیشگیری مولد مدیریتی

شرح وظایف کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی به ترتیب هر نقش به شرح زیرح ر است:
در نقش مراقبتی:
• برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت
• مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سلامت در ارائه خدمات به بیماران
• ارائه خدمات پرستاری جامع در حیطه بهداشتی درمانی با رویکرد سلامت محور و خانواده محور به بیماران
• ارائه خدمات تخصصی پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران حاد، مزمن، کم توان و ناتوان
• بررسی و تشخیص نیاز های مددجو و خانواده، اولویت بندی آنها و ارائه تدابیر پرستاری و ارزشیابی مداخلات انجام شده
• پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل
• همکاری با سایر اعضا گروه سلامت در ارائه خدمات
• رعایت و اجرای اصول اخلاقی و حفظ حقوق مددجو و خانواده

در نقش آموزشی:
• آموزش مددجو، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
• به کارگیری شواهد و مستندات علمی روز در آموزش ها
• استفاده از اطلاعات و دانش جدید و به کارگیری آنها در جهت بهبود خدمات پرستاری در حیطه های بهداشتی و تخصصی
• تهیه محتوا و انتخاب نرم افزار های کمک آموزشی
• نیازسنجی، برگزاری برنامه های آموزشی (باز آموزی حین خدمت) و برنامه ریزی بر اساس نیازهای کارکنان پرستاری
• مشارکت و همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی
• راهنمایی و تسهیل روند آموزشی دانشجویان پرستاری در عرصه های تخصصی بالینی

در نقش پژوهشی:
• همکاری در طراحی، انجام و توسعه پژوهش ها با مسئولین نظام سلامت
• بررسی زمینه ها و نیاز های پژوهشی و تدوین طرح های متناسب و ارائه آن به مسئولین سلامت
• استفاده از روش های مختلف و فناوری های جدید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف سلامت بزرگسالان
• انتشار و ارائه نتایج تحقیقات به مسئولین سلامت
• مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاه های تحقیقاتی – جمعیتی (Population Lab) به منظور ارائه خدمت در ارتباط مستقیم با جامعه تحت پوشش
• مشارکت در ایجاد و گسترش مراکز پژوهش و توسعه (Research & Development) در عرصه های پیشگیری، درمان و توانبخشی بزرگسالان

در نقش مشاوره ای:
• ارائه مشاوره به مددجو، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
• ارجاع مددجو و خانواده به متخصص بالینی در موارد نیاز به خدمات تخصصی بالینی

در نقش تشخیصی (پایش):
• بررسی و تشخیص نیازهای مراقبتی فرد، خانواده و جامعه به عنوان مددجو
• تشخیص مشکلات سلامت مددجویان و گزارش به پزشک مسئول

در نقش پیشگیری:
• بررسی و تشخیص مشکلات بالقوه سلامت بزرگسالان و تعیین راهکارهای مقابله ای مبتنی بر شواهد و ارائه به مسئولین واحد تحت پوشش
• مشارکت در برنامه های غربال گری نظام سلامت

در نقش مولد:
• تولید دانش و فناوری در زمینه سلامت بزرگسالان
• تولید و معرفی الگوهای مراقبت پرستاری بومی متناسب با هنجارهای فرهنگی جامعه اسلامی
• تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان
• تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت بزرگسالان

در نقش مدیریتی:
• تعیین، ثبت، پیگیری، ارزیابی و اولویت بندی مشکلات نظام ارائه خدمات مراقبت بزرگسالان و ارائه به مسئولان مربوطه
• بررسی و ارزیابی چالشهای اخلاقی و طراحی راهکارهای توسعه اخلاق حرفه ای و ارائه به مسئولین مربوطه
• ارزشیابی نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در بخش های مختلف با توجه به استانداردها و شواهد موجود به منظور بازنگری، تغییر و اصلاح در صورت لزوم
• مشارکت در تدوین و متناسب سازی استانداردها با نیاز های جامعه، همگام با پیشرفت های علمی
• تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیری از مشکلات سلامتی در زمینه های مرتبط
• ایفای نقش حاکمیت بالینی

توانمندی ها و مهارت های اصلی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی
(Expected Competencies)
الف: توانمندی های عمومی مورد انتظار: (General Competencies)
• مهارت های ارتباطی (برقراری ارتباط اخلاق مدارانه با مددجویان، همکاران، دانشجویان)
• تعامل بین بخشی (برقراری ارتباط مؤثر با اعضاء تیم سلامت)
• آموزش مددجویان و خانواده آنها و دانشجویان
• پژوهش (تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در حوزه سلامت بزرگسالان)
• تفکر نقادانه (نقد نظام ارائه خدمات سلامت بزرگسالان در سطوح خرد و کلان)
• نگارش مقالات علمی (در زمینه های مرتبط با سلامت بزرگسالان)
• مهارت های حل مسأله (شناخت و حل مستئل سلامت بزرگسالان در سطوح مختلف جامعه)
• کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت بزرگسالان از قبیل بیمارستان و آسایشگاه و ...
• مهارت های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی رهبری و هدایت موضوعات مرتبط با نظام سلامت بزرگسالان)
• تصمیم گیری های مبتنی برش وشاهد (استفاده از شواهد پژوهشی در ارتقاء سلامت برگسالان)
• برنامه ریزی، پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با سلامت بزرگسالان
• کنترل کیفی رویه ها در مراکز ارائه خدمات سلامت بزرگسالان
• سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
• استفاده از وسایل موجود در بخش های بزرگسالان و مراکز بهداشتی درمانی
• حرفه ای گرایی
• خود ارتقایی مادام العمر
• درخواست و ارائه مشاوره

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های پرستاری شبیه سازی شده وزارت بهداشت
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
کارنامه آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری (نمایش ویدئویی)
درباره ی رشته پرستاری داخلی جراحی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید