ورود  \/ 
ثبت نمودن

منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی  93-92وزارت بهداشت

ریاضیات عمومی:
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (لیتهلد)
علم مواد
The science and engineering of materials:
اصول علم مواد ( تویسرکانی)
Askeland
اصول زیست مواد:
بیومتریالها ، اصول و کاربردها ( دکتر رفیعی نیا)
مقدمه ای بر بیو مواد ( دکتر فتحی)
فیزیولوژی و آناتومی:
گایتون – رستمی- آناتومی دکتر حکمت
شیمی آلی:
مبانی شیمی آلی (جان مک موری)
بیوشیمی عمومی:
( لنینجر – دولین – استرایر)

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه