ورود  \/ 
ثبت نمودن

01 شهریور

Virtual

معنیVirtual:مجازی
مترادف : being such in power or effect though not formally recognized; imaginary, hypothetical; computer simulated
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Children were forced to work as virtual slaves in the factories.
 کودکان مجبور به کار در کارخانه ها مثل برده های مجازی شدند.
The two countries are locked in a virtual state of war.
 
Others see even more practical applications for these virtual places.
 
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه