ورود  \/ 
ثبت نمودن

18 مرداد

Participation

معنیParticipation: شرکت مشارکت
مترادف : involvement, partaking, taking part, joining in
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Voter participation has declined by 5%.
 مشارکت رای دهندگان به 5درصد کاهش یافت
All that I have said about the shared participation of the young and old remains unqualified.
 
As we saw in Chapter 4, age is a major influence on participation.
 
 

 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه