ورود  \/ 
ثبت نمودن

25 تیر

Aggravate

معنیAggravate:وخامت یا فتن
مترادف : exacerbate, make worse; annoy
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Air pollution may aggravate a child's asthma.
 آلودگی هوا آسم بچه را بدتر کرد
Any talk of price rises now will only aggravate an already serious situation.
 
Cutting down the old forests may aggravate global warming.
 
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه