ورود  \/ 
ثبت نمودن

24 تیر

Accelerate

معنیAccelerate: شتاب دادن افزایش دادن

مترادف : cause to move or happen faster, hasten; increase the speed of, quicken
مثالهایی از کاربرد این کلمه
The Ferrari can accelerate from 0 to 60 mph in 6.3 seconds
شتاب ماشین فراری می تواند درعرض 6،3 ثانیه از صفر به 60 برسد
The truck's wheels skidded on the snow as the driver accelerated forward.
 
Zebtech is accelerating its cost-cutting program by cutting 2,500 jobs.
 
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه