ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

 

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی  سال  97-98

بیوشیمی: آب و  PH   -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:  روش های مطالعه سلولی ، سلول و نقل انتقالات غشایی – -شبکه آندوپلاسمی- انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها -دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی-حمل و نقل وزیکولی-  ریبوزوم ها- هسته

 

آزمون اول
98/08/24   

بیوشیمی:

زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی سرطان و آپاپتوز- کلیات مولکولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی

 

آزمون دوم
98/09/29

بیوشیمی:بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و پیام رسانی بیولوژیک

 

آزمون سوم
98/10/27

بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن- الکترولیت ها- اصول آنزیم شناسی تشخیص سرم- سیتوکروم های p450  و اکسید نیتریک سنتازها- چرخه سلولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی:تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
98/11/25

 
 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

98/08/24

25% اول مباحث درسي

2

98/09/29

25% دوم مباحث درسي

3

98/10/27

25% سوم مباحث درسي

4

98/11/25

25% چهارم مباحث درسي

5

98/12/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

6

99/01/22

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

799/02/19آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

8

99/03/09

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات دکتری بیوشیمی بالینی

کلاس کنکور دکتری بیوشیمی بالینی

جزوات نفرات برتر دکتری بیوشیمی بالینی

درباره رشته بیوشیمی

مدارک مورد پذیرش دکتری بیوشیمی بالینی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه بیوشیمی بالینی

برنامه ریزی آموزشی دکتری بیوشیمی بالینی

ظرفیت پذیرش دکتری بیوشیمی بالینی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید