ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

آزمون های کشوری دکتری میکروب شناسی

 

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

کتری شناسی:طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی-رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی
قارچ شناسی:کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بيماريهاي قارچي سطحی
ویروس شناسی: خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها
ایمنی شناسی:خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه كمپلكس سازگاری نسجی اصلی(MHC) -پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت       
انگل شناسی: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان

 

آزمون اول
97/08/25   

باکتری شناسی:متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی- استافیلوکوک و استرپتوکوک
قارچ شناسی: بيماريهاي قارچي جلدی-عفونت هاي قارچي زير جلدي
ویروس شناسی: آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی- پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها
ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکولهای کمکی لنفوسیتهایT، بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن، فعال شدن لنفوسیتهایT، فعال شدن  سلولB و تولید آنتی بادی، تحمل (تولرانس)ایمونولوژیک، سایتوکاین ها
انگل شناسی:کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان

 

آزمون دوم
97/09/30

باکتری شناسی: کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسی: بيماريهاي قارچي سيستميك-بیماری های قارچی نادر
ویروس شناسی:ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها-رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان
ایمنی شناسی:مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-ایمونولوژی پیوند اعضاء- ایمنی در برابر تومور
انگل شناسی: سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان-ترماتودا یا فلوک‌ها

 

آزمون سوم
97/10/28

باکتری شناسی:ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسی: داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
ویروس شناسی:ارتومیکسو ویروس ها-پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
ایمنی شناسی:بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی
انگل شناسی:ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی  سال  97-98

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

    

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

    

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

    

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

    

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

    

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

    
797/12/24آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي) 

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

    

 

 

مطالب مرتبط:
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید