ورود  \/ 
ثبت نمودن

مدارک مورد پذیرش دکتری سالمند شناسی

 

کارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی - سلامت سالمندی - آموزش بهداشت - بهداشت عمومی - مدیریت توانبخشی - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – مددکاری اجتماعی – بینایی سنجی – رفاه اجتماعی – روانشناسی بالینی – پرستاری – مامایی- مشاوره در مامایی – فیزیوتراپی – شنوایی شناسی – کار درمانی - گفتار درمانی - علوم تغذیه - علوم بهداشتی در تغذیه - جامعه شناسی - پژوهشهای اجتماعی و دکتری عمومی - دندانپزشکی و داروسازی-جمعیت شناسی

 

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری سالمند شناسی

کلاس کنکور دکتری سالمند شناسی

جزوات نفرات برتردکتری سالمند شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری سالمند شناسی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه سالمند شناسی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید