ورود  \/ 
ثبت نمودن

برنامه ریزی آموزشی دکتری علوم اعصاب

-دکتری تخصصی علوم اعصاب PhD in neuroscience
2-برنامه ریزی آموزشی دکترا علوم اعصاب:
براساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی میباشد.
3-نام درس وتعداد واحد های درسی دکترا علوم اعصاب:
دروس اختصاصی اجباری(CORE)21واحد
دروس اختصاصی اختیاری (noncore)6 واحد
پایان نامه 20واحد
جمع 47واحد
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی نظری عملی جمع
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 5/0 5/0 9 17 26
2 روش تحقیق وآمار پیشرفته 3 5/2 5/0 42 17 60
جمع 4
جدول دروس کمبود یل جبرانی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)
کلیه ی دانشجویان که درمقاطع قبلی تحصیلات دانشگاهی دروس جدول الف را نگذرانده اند موظف اند این دروس را بگذرانند.
ب)جدول دروس اختصاصی اجباری(CORE) دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
3 نوروبیولوژی سلولی و مولکولی 2 2 - 34 34 - -
4 نورو فیزیولوژی 2 2 - 34 34 - -
5 نورو آناتومی 2 1 1 51 17 34 -
6 نورو فارماکولوژی 2 2 - 34 34 - -
7 روش های پژوهش در علوم عصب پایه 4 2 2 102 34 68 -
8 پاتو فیزیولوژی در سیستم عصبی 2 2 - 34 34 - -
9 رژنراسیون اعصاب مرکزی 2 2 - 34 34 - -
10 نورو امبریولوژی و نورو هیستولوژی 2 1 1 51 17 34 -
11 نورو هیستو شیمی 1 5/0 5/0 26 9 17 -
12 نورو ژنتیک 2 2 - 34 34 - 03
13 پایان نامه 20
جمع 41

ج)جدول دروس اختصاصی اختیاری (noncore)دوره دکتری تخصصی (PhD)
کد
درس نام درس تعداد واحد درسی تعداد ساعت درسی
جمع نظری عملی جمع نظری عملی
14 نورو اندوکرینولوژی 2 2 - 34 34 -
15 بررسی های پارا کلینیک در سیستم اعصاب 2 1 1 51 17 34
16 ذهن و خود آگاهی 2 2 - 34 34 -
17 علم عصب پایه شناختی 2 2 - 34 34 -
18 روانشناسی شناختی 2 2 - 34 34 -
19 نورو پسیکولوژی شناختی 2 1 1 51 17 34
جمع 12

*دانشجو میبایست 6 واحد از دروس فوق (جدول ج9 را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر با موافقت استاد راهنما وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

مطالب مرتبط:

جزوات نفرات برتر دکتری علوم اعصاب

کلاس کنکور دکتری علوم اعصاب

آزمون های کشوری دکتری علوم اعصاب

مدارک مورد پذیرش دکتری علوم اعصاب

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه علوم اعصاب

درباره رشته دکتری علوم اعصاب

ظرفیت پذیرش دکتری علوم اعصاب

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید