ورود  \/ 
ثبت نمودن

کلاس های کنکور کارشناسی ارشد پرستاری

درباره ی رشته پرستاری داخلی جراحی

پرستار کسی است که چشم از خود فرو بسته، از خود و تمایلات خود گذشته، خواب راحت را ترک گفته، خستگی را بر آسودگی ترجیح داده، نگاه از خویش بر گرفته و بر عزیزی که در رنج بیماری گرفتار آمده است نگران گشته است. رنج بیمار را در خود حس   می کند و این رنجوری را بین بیمار و خود تقسیم می کند تا از رنج بیمار بکاهد. پرستاری آن است که از خودخواهی تهی شوی و به عشق رضایت حق، خود را سرشار از نوع دوستی و احسان سازی و این می تواند من و تو را هم به شوق اندازد. به همین دلیل است که هرکسی نمیتواند این شغل مقدس را داشته باشد درنتیجه همیشه بیمارستانها نیاز به پرستار دارند و درکل کشورها پرستاران جزء قشرمرفه جامعه هستند یک پرستار هروقت اراده کند میتواند در بیمارستان درهرکشوری نه تنها درایران شاغل شود باتوجه به حساسیت رشته مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری اخذ شده از داخل و خارج از کشور(با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) میباشد .

دروس وضرایب کارشناسی ارشد پرستاری در سال 95: داخلی-جراحی4، بهداشت جامعه 2، روان پرستاری2، کودکان2، بهداشت مادران ونوزادان2، زبان عمومی 2  .

گرایشهای مختلفی که پس ازورود به دانشگاه وقبولی درمقطع کارشناسی ارشد میباشد شامل مباحث آزمون که ذکرشد و گرایش مدیریت وآموزش میباشد .

شرایط و نحوه پذیرش در دوره: 

قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری ، اخذ شده از داخل یا خارج از کشور به تایید وزارت بهداشت ،
درمان آموزش پزشکی

مدارک مورد پذیرش: کارشناسی پرستاری

ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته در سال 95 :

دانشگاهدولتیمازاد

جمع کل

زابل527
آزاد واحد تهران پزشکی18018
آزاد واحد خوراسگان اصفهان15015
اراک639
اردبیل426
ارومیه538
اصفهان628
اهواز628
ایران8311
ایلام516
بوشهر213
بیرجند426
بندر عباس538
تبریز729
تهران8210
رفسنجان527
زاهدان527
زنجان516
سبزوار516
شهرکرد527
شهید بهشتی639
شیراز639
فسا404
کاشان729
کردستان606
کرمان8210
کرمانشاه426
گناباد639
گیلان8210
لرستان628
مشهد8412
همدان628
یاسوج404
جمع کل20861269

 

 


دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجو محور ، جامع و جامعه نگر ، با تکیه بر اصول اخلاقی و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند. 

جایگاه های شغلی دانش آموختگان: ، مراکز درمانی ( بیمارستان ها) ، مراکز مشاوره و خدمات پرستاری ، مراکز نگهداری و آسایشگاه ها ، مراکز مراقبت های تسکینی ، مراکز ارائه خدمات طب مکمل مجاز ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، اورژانس های پیش بیمارستانی ، کارخانجات و مراکز صنعتی ، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد ، عرصه های طب ورزشی ، سایر عرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری از بزرگسالان
وظایف حرفه ای دانش آموختگان:
در نقش مراقبتی: ، برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت ، مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سلامت در ارائه خدمات به بیماران ، ارائه خدمات پرستاری جامع در حیطه بهداشتی درمانی با رویکرد سلامت محور و خانواده محور به بیماران ، ارائه خدمات تخصصی پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران حاد، مزمن، کم توان و ناتوان ، برررسی و تشخیص نیازهای مددجو و خانواده، اولویت بندی آنها و ارایه تدابیر پرستاری و ارزشیابی مداخلات انجام شده ، پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل ، همکاری با سایر اعضا گروه سلامت در ارایه خدمات ، رعایت و اجرای اص.ل اخلاقی و حفظ حقوق مددجو و خانواده

در نقش آموزشی : ، آموزش مددجو ، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری ، بکارگیری شواهد و مستندات علمی روز در آموزشها ، استفاده از اطلاعات و دانش جدید و به کارگیری آنها در جهت بهبود ارایه خدمات پرستاری در حیطه های بهداشتی و تخصصی ، تهیه محتوا و انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی ، نیاز سنجی ، برنامه ریزی و برگزاری برنامه هایآموزشی ( بازآموزی و حین خدمت) بر اساس نیازهای کارکنان پرستاری ، مشارکت و همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی ، راهمایی و تسهیل روند آموزشی دانشجویان پرستاری در عرصه های تخصصی بالینی

در نقش پژوهشی: ، همکاری در طراحی ، انجام و توسعه پژوهش ها با مسئولین نظام سلامت ، بررسی زمینه ها و نیازهای پژوهشی و تدوین طرح های متناسب و ارائه آن به مسئولین سلامت ، استفاده از روش های مختلف و فناوری های جدید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف سلامت بزرگسالان ، انتشار و ارائه نتایج تحقیقات به مسئولین سلامت ، مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاه های تحقیقاتی جمعیتی به منظور ارائه خدمت در ارتباط مستقیم با جامعه تحت پوشش ، مشارکت در ایجاد و گسترش مراکز پژوهش و توسعه در عرصه های پیشگیری درمان و توانبخشی بزرگسالان

در نقش مشاوره ای: ، ارائه مشاو.ره به مددجو، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری ، ارجاع مددجو و خانواده به متخصص ، بالینی در موارد نیاز به خدمات تخصصی بالینی

در نقش تشخیصی: ، بررسی و تشخیص نیازهای مراقبتی فرد، خانواده و جامعه به عنوان مددجو ، تشخیص مشکلات سلامت مددجویان و گزارش به پزشک مسئول

در نقش پیشگیری: ، بررسی و تشخیص مشکلات بالقوه سلامت بزرگسالان و تعیین راهکارهای مقابله ای مبتنی بر شواهد و ارائه به مسئولین واحد تحت پوشش ، مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سلامت

در نقش مولد: ، تولید دانش و فناوری در زمینه سلامت بزرگسالان ، تولید و معرفی الگوهای مراقبت پرستاری بومی متناسب با هنجارهای فرهنگی جامعه اسلامی ، تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان ، تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت بزرگسالان
در نقش مدیریتی: ، تعیین ، ثبت ، پیگیری ، ارزیابی و اولویت بندی مشکلات نظام ارائه خدمات مراقبت بزرگسالان و ارائه به مسئولان مربوطه ، ، بررسی و ارزیابی چالش های اخلاقی و طراحی راهکارهای توسعه اخلاق حرفه ای و ارائه به مسئولین مربوطه ، ارزشیابی نحوه ارایه خدمات بهداشتی درمانی در بخش های مختلف با توجه به استانداردها و شواهد موجود به منظور بازنگری ، تغییر و اصلاح در صورت لزوم ، مشارکت در تدوین و متناسب سازی استانداردها با نیازهای جامعه، همگام با پیشرفتهای علمی ، تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیری از مشکلات سلامتی در زمینه های مرتبط ، ایفای نقش حاکمیت بالینی

 

مطالب مرتبط:

آزمون های پرستاری شبیه سازی شده وزارت بهداشت
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
کارنامه آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری (نمایش ویدئویی)
طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (حمید)

  سلام به نظر شما بین رشته های پرستاری و علوم ازمایشگاه کدوم بهتره؟از لحاظ جایگاه فارغ التحصیلان و ...

  از Ardabil, Iran
 • با سلام
  بستگی به علاقه شما دارد اگر به کارهای تحقیقاتی و آزمایشکاهی علاقه دارید بهتر است رشته علوم آزمایشگاهی را انتخاب کنید وسپس در مقطع ارشد تغییر گرایش دهید.
  اما اگر به کار دربیمارستان علاقه دارید رشته پرستاری را انتخاب کنید.

 • مهمان (akhtar)

  سلام من رشته ی پرستاری ترم دوم هستم و رتبه ام 2000منظقه 3 شده ولی الان دچار دوگانگی شده ام و فکر میکنم از لحاظ مالی و اجتماعی رشته ی بالایی نیست و بعظی ها با رتبه هاب خیلی بیشتر از من رشته هایی بالاتری را میخوانند لطفا من را راهنمایی کنید

 • سلام
  رشته پرستاری بهترین رشته میباشد اصلانگران نباشید

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید