ورود  \/ 
ثبت نمودن

شهریه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد انگل شناسی

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
انگل شناسیدکتر اسماعیلی10یکشنبه16-20۱400/9/2۱
ایمنی شناسیدکتر یزدان دوست
80

جمعه

۱3-16۱400/4/25

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

زیست سلولی ومولکولی وبینار

دکتر جعفرنژاد

 20+100

 

20+80

پنج شنبه

 

یکشنبه

 16-20

 

۱7-21

 1400/4/24

 

1400/4/27

قارچ شناسیدکتر اسماعیلی10یکشنبه16-201400/9/21
باکتری شناسیدکتر اسماعیلی۱۰۰جمعه
۱3-151400/9/4
ویروس شناسیدکتر اسماعیلی10جمعه 9-۱21400/9/26
زبان عمومی حضوری
استادرضازاده
60پنج شنبه
9-13۱400/6/۱۱
زبان عمومی وبینار
استادرضازاده
60پنج شنبه
۱6-18۱400/5/۱4

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
مصاحبه با رتبه های برتر آزمون ارشد انگل شناسی پزشکی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد انگل شناسی
آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد انگل شناسی
طرح درس کارشناسی ارشد انگل شناسی
درباره رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدانگل شناسی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه انگل شناسی
مدارک مورد پذیرش انگل شناسی پزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید