ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

شهریه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد سلامت سالمندی

 

 

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
جامعه شناسی سالمندیدکتر صفاری۳۰شنبه14-1898/9/23
روانشناسی سالمندیدکتر خدامرادی20چهارشنبه16-1998/9/20
مبانی تغذیهاستاد انصاری 20جمعه
8-1498/8/۱7
فیزیولوژی سالمندیدکتر نورآبادی100

پنج شنبه

 

15-1998/8/۱6
آمار حیاتیدکتر نوریان45پنج شنبه1۴-1898/9/8
روش تحقیقدکترزابلی
20چهارشنبه16-۱998/۱0/4
زبان عمومیاستادرضازاده
60پنج شنبه
9-۱398/7/25
زبان عمومی
استادرضازاده
60
سه شنبه
۱5-2098/7/30

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری رشته کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد سلامت سالمندی

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

دروس امتحانی و ضرایب سلامت سالمندی

مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

منابع کنکور کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید