ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته بیوشیمی بالینی

مصاحبه با رتبه 44 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

تاکید براتمام دروس در زمان خاص و تشریح بازار کار رشته

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 697

مصاحبه با رتبه 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

هدفگذاری ، توصیه های مهم در خصوص انتخاب منابع ، نحوه مطالعه و تاکید بر تست زنی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 824

مصاحبه با رتبه 87 بیوشیمی بالینی

تاکید براتمام دروس در زمان خاص...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

نظرات (0) کلیک ها: 751

مصاحبه با رتبه 8 بیوشیمی بالینی

هدفگذاری ، توصیه های مهم در خصوص انتخاب منابع ، نحوه مطالعه و تاکید بر تست زنی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 851

مصاحبه با رتبه 4 دکتری بیوشیمی بالینی 96-95

مصاحبه با خانم رضاپور رتبه 23 دکتری بیوشیمی بالینی قبول شده در دانشگاه تربیت مدرس، توصیه هایی ارزنده درخصوص مدارک لازم و سوالات موردنظر در مصاحبه این رشته وضعیت فعلی رشته بیوشیمی بالینی ازنظر بازار کار و هیئت علمی شدن و ...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 2524