ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

درصد های رتبه برتر ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

رتبه شش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی ازموسسه معین
مصاحبه روابط عمومی موسسه معین با خانم جمشیدی : پرنیا موفقیت خود را باتوجه به رقابت شدیدی که در این رشته وجود دارد مداومت در یادگیری زبان دانست

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 262

آزمون های شبیه سازی شده ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:32 نام رشته:ارزیابی فناوری سلامت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گوردیس
30
دکتر قربانی
مبانی اپیدمیولوژی
رابینز و پاریزی
30
دکترخدایاری
مبانی مدیریت
مبانی اقتصاد آصف زاده و اقتصادبهداشت برای کشورهای درحال توسعه ویتر پوررضا
30
دکترخدایاری
اقتصاد بهداشت
آمارزیستی دانیل وروشهای آماری کاظم محمد
15
آقای طالبی
آمار
درسنامه طب پیشگیری وکلیات بهداشت صادقی ونکاتی درباره بیماریهای اسهالی فرساروجمعیت توسعه وبهداشت باروری زنجانی
15
دکترخدایاری
نظام سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ارزیابی فناوری سلامت  (HTA) سال 93-94 

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر- گورديس )- آشنايي با سلامت و بيماري ها از ديدگاه اپيدميولوژي ( مازنر ) – مفاهيم و مدلهاي اپيدميولوژي ( مازنر) – اپيدميولوژي توصيفي : شخص ( مازنر ) – مقدمه (گورديس ) – چگونگي انتقال بيماري (گورديس) – اندازه گيري وقوع بيماري (گورديس)-
مباني مديريت: مديريت و سوابق تاريخي – مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش
اقتصاد بهداشت: مقدمه اي بر اقتصاد بهداشت – تأمين مالي مراقبتهاي بهداشتي ( از رفرنس اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه)
نظام سلامت: درسنامه طب پیشگیری جلد2 -  سلامتی – اقدامات مراقبتها اهداف و سطوح بهداشتی  – اپیدمیولوژی – خدمات بهداشتی اولیه pHC – شاخص ها ، برنامه ریزی وآموزش بهداشت
زبان عمومی

 

آزمون اول
93/8/30   

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر – گورديس) – اپيدميولوژي توصيفي مكان – زمان ( مارنز) – جستجوي روابط عليتي    ( مازنر) – كارآزماييهاي مربوط به پيشگيري و درمان ( مازنر)- ارزيابي اعتبار و قابليت اطمينان ( گورديس)- ارزيابي اثر بخشي روشهاي پيشگيري و درمان ( گورديس) – تعيين علت بيماري با استفاده از روشهاي اپيدميولوژي (گورديس)-
مباني مديريت: انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 
اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه تا سر فصل دوازدهم نظام هاي پرداخت به ارائه كنندگان– تخصيص منابع براي بهداشت و مراقبتهاي بهداشت – سازماندهي خدمات بهداشتي – اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )

زبان عمومی

آزمون دوم
93/9/21

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

 آزمون سوم
93/10/05

مباني اپيدميولوژي: اندازه هاي ابتلا و ميرايي ( مازنر ) – منابع اطلاعات در بهداشت اجتماعي (مازنر)- پاره اي از شاخصهاي بهداشتي (مازنر)- حركات جمعيت و بهداشت (مازنر) – مطالعات همگروهي (گورديس)- مطالعات مورد شاهدي و مقطعي ( گورديس) – برآورد خطر
آمار حياتي: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

زبان عمومی

 

آزمون چهارم
93/10/26

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون پنجم
93/11/10

مباني اپيدميولوژي: غربالگري در كشف بيماري و حفظ سلامت ( مازنر) – بيماريهاي عفوني (مازنر)- روشهاي مطالعه بيماريهاي مزمن (مازنر)- ادامه مبحث خطر (گورديس)- مقايسه مطالعه همگروهي و مورد- شاهدي (گورديس)- از همبستگي به عليت (گورديس)- تورش ،مخدوش شدن ، برهمكش (گورديس)
آمار حياتي: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

زبان عمومی

 

آزمون ششم
93/11/24  

مباحث کلیدی رشته ارزیابی فناوری سلامت

( اصول مدیریت،اصول و روشهای اپیدمیولوژی، اقتصاد بهداشت، زبان)

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون هفتم
93/12/8

مباحث کلیدی رشته ارزیابی فناوری سلامت

( اصول مدیریت،اصول و روشهای اپیدمیولوژی، اقتصاد بهداشت، زبان)

(به صورت اینترنتی برگزار می گردد)

آزمون هشتم
93/12/22

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

93/08/30

25% اول مباحث درسي

2

93/09/21

25% دوم مباحث درسي

3

93/10/05

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول و دوم(اینترنتی)

4

93/10/26

25% سوم مباحث درسي

5

93/11/10

جمع بندی کلیه مباحث مربوط به آزمون اول تا چهارم(اینترنتی)

6

93/11/24

25% چهارم مباحث درسي

7

93/12/8

مباحث کلیدی رشته ارزیابی فناوری سلامت(اینترنتی)

8

93/12/22

مباحث کلیدی رشته ارزیابی فناوری سلامت (اینترنتی)

9
94/01/14

آزمون جامع اول

10
94/02/04
آزمون جامع دوم
11
94/02/25
آزمون جامع سوم
12
94/03/08
آزمون جامع چهارم
1
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
نظرات (0) کلیک ها: 61

سختی سوالات آزمون ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

رتبه هفت کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه ازموسسه معین
در مصاحبه با روابط عمومی معین : ریحانه موفقیت خود را باتوجه به رقابت شدیدی که در این رشته وجود دارد مطالعه هدفمند ، اعتماد به اساتید و جزوات ارائه شده از آنها وشناسایی منابع درست دانست.

آزمون های پرستاری شبیه سازی شده وزارت بهداشت

رتبه هفت کارشناسی ارشد پرستاری ازموسسه معین
راحله موفقیت خود را باتوجه به رقابت شدیدی که در این رشته وجود دارد شرکت در آزمون های معین دانست وافزود از جزوه داخلی جراحی دوستم که از معین تهیه کرده بود ، استفاده کردم .شرکت در آزمون ها به من قدرت تنظیم تایم داد ، با مدیریت زمان در جلسه آزمون حتی به مرور سوالات هم پرداختم

گالری ویدئو و تصاویر