ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام علوم آزمایشگاهی98

نمایش # 
کارشناس علوم آزمایشگاه مسلط به برنامه کنترل کیفی 29 خرداد 1398 3
علوم آزمایشگاهی خانم آشنا به بخش هماتولوژی 28 خرداد 1398 13
علوم آزمایشگاهی آشنا به بخش هماتولوژی 27 خرداد 1398 10
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط‎ به نمونه گیری 26 خرداد 1398 14
کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به بخش هموتولوژی 26 خرداد 1398 11
کارشناس علوم آزمایشگاهی محدوده تهرانپارس 26 خرداد 1398 12
همکار خانم علوم آزمایشگاهی آشنا به بخش هماتولوژی 26 خرداد 1398 9
همکار خانم ترجیحا علوم آزمایشگاهی 23 خرداد 1398 25
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخشها 20 خرداد 1398 47
کارشناس علوم آزمایشگاهی 13 خرداد 1398 71
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخشها 11 خرداد 1398 55
همکارعلوم آزمایشگاهی جهت بخش هورمون 11 خرداد 1398 51
کارشناس جهت بخش مولکولی آزمایشگاه 07 ارديبهشت 1398 134
کارشناس آزمایشگاه در محدوده رباط کریم 07 ارديبهشت 1398 66
کارشناس علوم آزمایشگاه مسلط به هورمون شناسی 07 ارديبهشت 1398 89
جدید