ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام علوم آزمایشگاهی97

نمایش # 
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به هورمون شناسی 24 فروردين 1398 21
کارشناس علوم آزمایشگاهی باحداقل5سال سابقه 24 فروردين 1398 16
همکار خانم ترجیحا مسلط به بخش هورمون 25 اسفند 1397 48
کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی 25 اسفند 1397 65
کارشناس علوم آزمایشگاهی با سابقه بالا 20 اسفند 1397 63
کارشناس علوم آزمایشگاهی محدوده غرب 15 اسفند 1397 101
خانم علوم آزمایشگاهی آشنا به بخش هورمون 14 اسفند 1397 71
کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخش ها 14 اسفند 1397 69
همکار خانم جهت بخش هماتولوژی 13 اسفند 1397 66
مترجم مسلط به متون آزمایشگاهی 11 اسفند 1397 68
خانم علوم آزمایشگاهی ترجیحا آشنا به بخش هورمون 11 اسفند 1397 63
نیروی علوم آزمایشگاهی کاملا مسلط به الایزا 08 اسفند 1397 74
علوم آزمایشگاهی آشنا به بخش هورمون 07 اسفند 1397 68
نیروی علوم آزمایشگاهی کاملا مسلط به هورمون شناسی 01 اسفند 1397 107
نیروی آزمایشگاهی مسلط به تمامی بخش ها 30 بهمن 1397 98
جدید